Regiunea București-Ilfov a cumpărat cele mai multe automobile

Da mai departe!

Cele mai mari ponderi în totalul înmatriculărilor de autovehicule din 2017 se regăsesc în Bucureşti-Ilfov şi în nord-vestul României, atât la maşinile pentru pasageri, cât şi la cele pentru marfă, arată datele dintr-un studiu publicat de Institutul Naţional de Statistică (INS).

La autovehiculele pentru pasageri, ponderile maxime ale înmatriculărilor au fost de 18,6% în Bucureşti-Ilfov şi 14,5% în regiunea Nord-Vest, iar cele minime au fost de 10,2% în regiunea Sud-Est şi 10,3% în Oltenia.

La autovehiculele pentru transport de marfă, ponderile maxime ale înmatriculărilor au fost de 22,5% în Bucureşti-Ilfov şi 16,6% în regiunea Nord-Vest, iar cele minime au fost de 8% în Oltenia şi 8,3% în regiunea Sud-Est.

Potrivit INS, în anul 2017, numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor a fost de 638.485 de unităţi, în creştere cu 57,2% faţă de anul 2016.
„Au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile, cele mai semnificative înregistrându-se la autoturisme, numărul acestora fiind cu 58,3% mai mare faţă de anul 2016 şi la categoria mopede ṣi motociclete, cu o creştere cu 15,6%”, arată autorii studiului.

În total înmatriculări de autoturisme, în funcţie de tipul de combustibil, ponderea cea mai mare (67,3%) a fost înregistrată de autoturismele care folosesc drept combustibil motorină, iar în funcţie de masa proprie, cea mai însemnată pondere (38,7%) a fost înregistrată de autoturismele cu masa de 1.500 kg ṣi peste.

Ponderea vehiculelor noi în totalul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul pasagerilor a fost de 17,2%, autoturismele noi reprezentând 17% din totalul autoturismelor nou înmatriculate.

Studiul INS relevă o evoluţie pozitivă a înmatriculărilor noi de vehicule rutiere şi pentru transportul mărfurilor. Astfel, numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost de 110.134 în anul 2017, în creştere cu 6,8% faţă de anul 2016.

„A fost înregistrată creştere la categoria autocamioane (inclusiv vehicule pentru scopuri speciale) cu 17,7%, în timp ce categoriile autotractoare ṣi remorci şi semiremorci au înregistrat scăderi cu 12,7% ṣi, respectiv, 4,3%”, notează autorii studiului.

În total înmatriculări noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor, 59,6% au fost autocamioane. Dintre acestea, 88,9% erau autocamioane cu sarcina utilă până la 1.499 kg ṣi 98,7% dintre autocamioane utilizau motorina drept combustibil.

Ponderea vehiculelor noi în total înmatriculări noi de vehicule pentru transportul mărfurilor a fost de 34%, mai arată studiul citat.

Related posts