Stațiile de încărcare a mașinilor electrice vor putea fi instalate fără autorizație de construcție și fără documentații de urbanism sau amenajarea teritoriului

Da mai departe!

Stațiile de încărcare a mașinilor electrice vor putea fi instalate și racordate la rețelele de distribuție a energiei fără autorizație de construcție și fără niciun fel de documentație de urbanism sau amenajarea teritoriului, potrivit unui document guvernamental, menit să reducă riscul ca România să piardă banii prevăzuți în acest scop în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Se pot executa fără autorizație de construire și fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism, lucrări de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal și/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administrației publice locale”, stipulează documentul.

Statul român s-a angajat prin PNRR ca, că până în iunie 2026, în România să existe cel puțin 13.200 de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice funcționale și accesibile publicului. Bugetul alocat este de 214,5 milioane euro, iar plățile se pot face până la finalul anului 2026. Beneficiarii acestui program sunt primăriile.

„În contextul atingerii țintelor asumate prin pachetul Fit for 55, la nivel național sunt necesare investiții care să asigure tranziția verde – dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele nepoluante. Un risc în dezvoltarea acestei infrastructuri este reprezentat de întârzierile ce ar putea fi cauzate de procedurile de autorizare a lucrărilor de construcții, respectiv de procedurile de racordare la rețeaua electrică. Totodată, pentru a îndemna populația să utilizeze vehicule electrice, este necesar însă ca, pe lângă un număr suficient de stații de reîncărcare, să fie stabilite și proceduri și condiții de utilizare facile. Astfel, în vederea instalării unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului, se propune simplificarea procesului de amplasare și instalare a stațiilor de reîncarcărcare a vehiculelor electrice prin realizarea lucrărilor fără autorizație de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism”, se precizează în act.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va organiza și derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, montare și/sau operare a punctelor/stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, în condițiile legii. Unitățile administrativ-teritoriale partenere: i) încheie contractul de furnizare/instalare cu operatorul economic declarat câștigător; ii) asigură terenul corespunzător pentru montarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului, liber de sarcini și în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale; iii) asigură toate condițiile tehnice, administrative și legale necesare montării echipamentelor aferente punctelor/stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice și racordării acestora la rețeaua electrică de interes public; iv) asigură funcționalitatea echipamentelor achiziționate și preluate în baza parteneriatului și utilizarea acestora conform destinației stabilite, pe toată perioada de durabilitate a proiectului de finanțare așa cum este definit în Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022, precum și pe toată durata de valabilitate a ordinelor de finanțare emise de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației în scopul finanțării investiției; v) înscrie bunurile achiziționate în cadrul proiectului în evidențele contabile, conform prevederilor legale în vigoare, după recepția și punerea în funcțiune a acestora”, mai stipulează documentul citat. Datele industriei auto europene arată că, la finalul anului trecut, în România erau înregistrate oficial numai 1.161 de puncte de încărcare a vehiculelor electrice, cele mai multe (780) fiind stații de curent alternativ trifazic, de putere medie (între 7,4 kW și 22 kW).

Related posts