Rabla 2017: Ecotichet de 45.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou 100% electric

Da mai departe!

Valoarea ecotichetului acordat celor care vor să-şi achiziţioneze un autovehicul nou 100% electric va fi, în acest an, de 45.000 de lei, în timp ce pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km, se va acorda un voucher de 20.000 de lei, se arată în Ghidul de finanţare destinat programului multianual 2017 – 2019, dedicat promovării vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului.

Potrivit documentului, indicatorul de performanţă şi eficienţă al programului îl reprezintă numărul de autovehicule electrice şi/sau electrice hibride achiziţionate prin program.

Din informaţiile postate în dezbatere publică reiese faptul că, în cadrul programului, se vor acorda două tipuri de ecotichete valorice. Astfel, unul dintre acestea va fi în cuantum de 45.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric, în timp ce un al doilea tip, în valoare de 20.000 de lei, va acoperi o parte din preţul plătir de către cumpărător pentru un autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.
Solicitantul beneficiază de un singur ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou 100% electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării unor termene prevăzute în Ghidul de finanţare.
În acelaşi timp, solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi integral electrice sau autovehicule noi electrice hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.

Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului achiziţionat, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
‘În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou pur electric sau un autovehicul nou electric hibrid, prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, ecotichetul se poate cumula numai cu prima de casare. Un ecotichet nu se poate cumula cu mai multe prime de casare’, se precizează în referatul de aprobare a Ghidului de finanţare specific.
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic are caracter multianual, se aplică la nivel naţional şi se desfăşoară în perioada 2017-2019, iar finanţarea se va realiza din veniturile Fondului pentru mediu.
În plus, programul se va derula în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate potrivit legii, se menţionează în documentul citat.
Conform Notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, programul destinat cumpărării de autovehicule prietenoase cu mediul beneficiază de un buget de 90 de milioane de lei din credite de angajament şi de alte 20 de milioane lei din credite bugetare.
Proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, este supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, iar cei interesaţi pot transmite opinii/propuneri/sugestii, până la data de 26 martie la Ministerul Mediului – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Related posts