Proiectul de lege privind RCA a fost adoptat

Da mai departe!

Camera Deputaților a adoptat, în această săptămână, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Proiectul a fost adoptat cu 226 voturi ”pentru”, 25 ”împotrivă” și 4 abțineri.

Astfel, asiguraţii vor avea posibilitatea să contracteze o poliţă de asigure pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, să o suspende pe perioada imobilizării vehiculului şi să fie despăgubiţi indiferent de service-ul la care merg.

Tariful de referință se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, după formulă, și se publică de ASF. Cheltuielile administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare, incluse în tariful de primă, nu pot depăşi cumulat 25% din tariful rezultat.

Proiectul mai prevede că în calculul tarifului de primă, asiguratorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienți de majorare și corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementări ale ASF.

Asiguratorul are obligația să informeze asigurații cu privire la modul de calcul al primei de asigurare, iar asiguratorii RCA și intermediarii de asigurări RCA sunt obligați să informeze asigurații cu privire la încetarea contractului RCA și la posibilitatea de reînnoire a acestuia cu 30 de zile înainte.

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului, conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului.

Proprietarii au obligaţia ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public.

Related posts