Euroins, amendată de ASF în decembrie cu peste 300.000 de lei

Da mai departe!

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna decembrie a anului 2022, mai multe decizii de sancţionare a unor entităţi/persoane care activează în piaţa financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislaţiei incidente, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Campioana acestor amenzi este compania de asigurare Euroins.

Potrivit sursei, Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru următoarele fapte:

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare.

• De asemenea, tot pe piaţa asigurărilor au mai fost aplicate următoarele sancţiuni:

Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 120.400 lei pentru încălcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea de credenţiale cu drept de emitere în sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neînregistrate.

Conducătorul executiv al companiei de brokeraj Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru nerealizarea analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor şi evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător, conform formularului DNT.

Bravo-R Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neutilizarea corectă a contului bancar destinat activităţii de distribuţie.

CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru netransmiterea la A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activităţii conducătorului executiv, a numelui şi a funcţiei persoanei respective, precum şi a documentelor din care să rezulte data încetării desfăşurării activităţii de către acesta în cadrul companiei de brokeraj.

Fostul conducător executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionat cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru că nu a notificat A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activităţii în cadrul companiei de brokeraj.

Related posts