Comisia Europeană a propus un act privind cipurile ca răspuns la penuria de semiconductori şi a consolida poziţia Europei

Da mai departe!

Comisia Europeană a propus, marţi, un set cuprinzător de măsuri menite să asigure securitatea aprovizionării, rezilienţa şi poziţia de lider tehnologic a UE în ceea ce priveşte tehnologiile şi aplicaţiile semiconductorilor, informează un comunicat de presă.

Executivul comunitar susţine că „Actul european privind cipurile” va consolida competitivitatea şi rezilienţa Europei şi va contribui la realizarea atât a tranziţiei digitale, cât şi a celei verzi.

Actul european privind cipurile se va baza pe punctele forte ale Europei, organizaţii şi reţele de cercetare şi tehnologie de vârf la nivel mondial, precum şi producători de echipamente inovatoare, şi va aborda punctele slabe rămase. Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producţie şi un lanţ de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiţii publice şi private în valoare de peste 43 de miliarde euro şi va stabili măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa şi a răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanţurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre şi cu partenerii noştri internaţionali. De asemenea, actul va permite UE să îşi realizeze ambiţia de a-şi dubla cota de piaţă actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20% în 2030.

Principalele componente ale Actului european privind cipurile sunt: iniţiativa „Cipuri pentru Europa” va reuni resurse din partea Uniunii, a statelor membre şi a ţărilor terţe asociate la programele existente ale Uniunii, precum şi din partea sectorului privat, prin intermediul Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii comune existente „Tehnologii digitale esenţiale”. Se vor pune la dispoziţie 11 miliarde euro pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea şi inovarea existente, pentru a asigura dezvoltarea de instrumente avansate de semiconductori, de linii-pilot pentru crearea de prototipuri, pentru testarea şi experimentarea de noi dispozitive pentru aplicaţii inovatoare în viaţa reală, pentru a forma personalul şi pentru a dezvolta o înţelegere aprofundată a ecosistemului şi a lanţului valoric al semiconductorilor; un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiţii şi consolidarea capacităţilor de producţie, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce priveşte nodurile avansate şi cipurile inovatoare şi eficiente din punct de vedere energetic. În plus, un Fond pentru cipuri va facilita accesul la finanţare al întreprinderilor nou-înfiinţate, pentru a le ajuta să îşi maturizeze inovaţiile şi să atragă investitori. Acesta va include, de asemenea, o facilitate specifică de investiţii de capital pentru semiconductori în cadrul InvestEU, menită să sprijine întreprinderile în curs de extindere şi IMM-urile să se extindă pe piaţă; un mecanism de coordonare între statele membre şi Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii şi pentru anticiparea penuriilor. Mecanismul va monitoriza lanţul valoric al semiconductorilor prin colectarea de informaţii esenţiale de la întreprinderi, pentru a cartografia principalele puncte slabe şi blocaje. Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor şi va coordona acţiunile care trebuie întreprinse pe baza unui nou set de instrumente pentru situaţii de urgenţă. De asemenea, mecanismul va reacţiona rapid şi hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor naţionale şi ale UE.

Comisia propune, de asemenea, ca document însoţitor, o recomandare adresată statelor membre. Aceasta este un instrument cu efect imediat, care permite lansarea imediată a mecanismului de coordonare între statele membre şi Comisie şi va permite de acum înainte să se discute şi să se decidă cu privire la măsurile oportune şi proporţionale de răspuns la criză.

„Fără cipuri, nu este posibilă nici tranziţia digitală, nici tranziţia verde, nici atingerea poziţiei de lider tehnologic. Asigurarea aprovizionării cu cipurile cele mai avansate a devenit o prioritate economică şi geopolitică. Obiectivele noastre sunt ambiţioase: dublarea cotei noastre mondiale de piaţă la 20% până în 2030 şi producerea semiconductorilor celor mai sofisticaţi şi eficienţi din punct de vedere energetic din Europa. Prin Actul european privind cipurile, ne vom consolida excelenţa în materie de cercetare şi vom contribui la trecerea de la laborator la producţie. Mobilizăm fonduri publice considerabile, care atrag deja investiţii private substanţiale şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a securiza întregul lanţ de aprovizionare şi pentru a evita ca economia să fie afectată în viitor de şocuri precum penuria actuală de cipuri. Prin investiţii în pieţe-lider ale viitorului şi prin reechilibrarea lanţurilor de aprovizionare mondiale vom permite industriei europene să rămână competitivă, să genereze locuri de muncă de calitate şi să răspundă cererii în creştere de la nivel mondial”, a declarat comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton.

Statele membre sunt încurajate să înceapă imediat eforturile de coordonare, în conformitate cu recomandarea, pentru a înţelege situaţia actuală a lanţului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, pentru a anticipa eventualele perturbări şi pentru a lua măsuri corective care să permită depăşirea penuriei actuale, până la adoptarea regulamentului. Parlamentul European şi statele membre vor trebui să discute propunerile Comisiei referitoare la Actul european privind cipurile în cadrul procedurii legislative ordinare. Dacă va fi adoptat, regulamentul se va aplica direct în întreaga UE.

Related posts