Autoritățile din România trebuie să asigure stații de încărcare pentru mașinile electrice până în 2025

Da mai departe!

Noi modificări ale Directivei 2010/31/UE intră în vigoare de luna viitoare, iar clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale trebuie să aibă staţii de încărcare electrice până la 1 ianuarie 2025.

Directiva 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor a fost modificată luna aceasta, iar noul normativ întră de luna viitoare în vigoare. Iar ca stat membru al Uniunii Europene, România va trebui să respecte Directivele UE.

Oficialii UE au adus modificări acestei directive, iar una dintre acestea prevede că statele trebuie să stabililească cerințele pentru instalarea unui număr minim de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice pentru toate clădirile nerezidențiale cu peste douăzeci de locuri de parcare până la 1 ianuarie 2025.
De asemenea, „În ceea ce privește clădirile nerezidențiale noi și clădirile nerezidențiale supuse unor renovări majore, care au mai mult de zece locuri de parcare, statele membre se asigură că este instalat cel puțin un punct de reîncărcare în înțelesul Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*)”, se mai arată în documentul citat.
Statele trebuie să asigure şi infrastructura încastrată, și anume tubulatura pentru cabluri electrice, pentru cel puțin un loc de parcare din cinci, pentru a permite instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în cazul în care parcarea se află în interiorul clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii sau dacă parcarea este adiacentă fizic clădirii și, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a parcării, se mai precizează în document.

Sunt scutite de aceste măsuri clădirile deținute și ocupate de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.
Şi clădirile noi trebuie să aibă staţii de încărcare electrice
Statul va trebui să asigure infrastructura necesară unor staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi în blocurile cu apartamente, atât cele noi, cât şi cele care sunt supuse unor renovări majore, şi care au mai mult de zece locuri de parcare.

Statele membre pot decide să nu aplice aceste măsuri doar în anumite cazuri speciale:

– Dacă s-au depus cereri de autorizație de construcție sau cereri echivalente până la 10 martie 2021;
– Dacă infrastructura încastrată necesară s-ar baza pe microsisteme izolate sau clădirile sunt situate în regiuni ultraperiferice în sensul articolului 349 din TFUE, în cazul în care aplicarea respectivelor alineate ar conduce la probleme semnificative pentru funcționarea sistemului energetic local și ar pune în pericol stabilitatea rețelei locale;
– Costul instalațiilor de reîncărcare și de încastrare depășește 7 % din costul total al renovării majore a clădirii;
– Dacă o clădire publică face deja obiectul unor cerințe comparabile, în conformitate cu transpunerea Directivei 2014/94/UE.

Related posts