AFM anunţă prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Da mai departe!

Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă, vineri, prelungirea sesiunii de înscriere în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală. Noul termen este 23 ianuarie 2023.

”În această perioadă sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanţare, solicitanţii pot depune cererile de finanţare, împreună cu documentaţia aferentă, în aplicaţia informatică prin intermediul conturilor de utilizator create”, a transmis, vineri, AFM.  

Solicitanţii eligibili în cadrul programului sunt: 

 • instituţiile publice, inclusiv unităţile de învăţământ de stat; 
 • unităţile administrativ-teritoriale, precum şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti; 
 • localităţile care nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, dar sunt atestate ca staţiuni turistice; 
 • asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

Suma alocată sesiunii de finanţare este de 500 milioane lei. Aplicaţia informatică permite înscrierea solicitanţilor până la momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat sesiunii. 

Finanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.  

Suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi este de: 

 • 20.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 7,3 kW; 
 • 60.000 lei pentru o staţie de reîncărcare cu o putere de minimum 7,4 kW şi maximum 22 kW. 
 • Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează: 
 • instituţie publică, inclusiv unitatea de învăţământ de stat – maximum 400.000 lei; 
 • UAT – municipiul Bucureşti – maximum 10.000.000 lei; 
 • subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 9.000.000 lei; 
 • UAT – municipiu de rang I – maximum 5.000.000 lei; 
 • UAT – municipiu de rang II – maximum 4.000.000 lei; 
 • UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei; 
 • UAT – comună – maximum 1.000.000 lei; 
 • UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei; 
 • UAT atestată staţiune turistică de interes naţional – maximum 3.000.000 lei; 
 • UAT atestată staţiune turistică de interes local – maximum 2.700.000 lei. 

În cazul localităţilor care nu sunt UAT şi sunt atestate staţiuni turistice, finanţarea se poate acorda după cum urmează: 

 • localitate atestată ca staţiune turistică de interes naţional – maximum 3.000.000 lei; 
 • localitate atestată ca staţiune turistică de interes local – maximum 2.700.000 lei. 

Related posts