Peste jumătate dintre vehiculele înmatriculate în România sunt Euro 4, Euro 5 sau Euro 6

Da mai departe!

Conform datelor INS, mai mult de jumătate dintre vehiculele înmatriculate în România îndeplinesc norme de poluare recente. Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului I 2021, în proporție de 55,5%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 12,5%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Autoturismele predominante sunt cele Euro 4

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma
europeană Euro 4, respectiv 35,3%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule,
respectiv 25,8% au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai
multe vehicule, respectiv 31,2% au fost clasificate Non-Euro.

Camioanele Euro 3 sunt cel mai des întâlnite, aproape o treime din cele înmatriculate
Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în
proporṭie de 30,7%, cele conforme cu norma Euro 5 au fost preponderente pentru categoria autotractoare
în proporṭie de 32,6%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe
vehicule, respectiv 27,1% au fost clasificate în norma Non-Euro.

Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie2), pe categorii, la sfârṣitul trimestrului I 2021
Categorii de vehicule rutiereNormele europene de poluare
Non-EuroEuro 1Euro 2Euro 3Euro 4Euro 5Euro 6
A1234567
Vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor2)1097415578741027854172429428141961111316957118
Mopede şi motociclete5128528450402342916314753535
Autoturisme8542252273980650313287882599784941445812934
Autobuze şi microbuze7371787810914034929065648229
Autocamioane164655468115989030781117486510687382368
Autotractoare681717470773463574525063648646
Vehicule rutiere pentru scopuri speciale13062104360419863805252634941
2) Date provizorii privind vehiculele rutiere înmatriculate, clasificate conform Normelor europene de poluare

Related posts