Mașinile vor putea fi declarate fiscal și înmatriculate online

Da mai departe!

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări urmează să dezvolte o platformă online care va oferi posibilitatea încheierii/încărcării de acte de înstrăinare-dobândire a vehiculelor, a transmiterii informațiilor și documentelor necesare înregistrării/radierii în/din evidențele organelor fiscale locale, precum și a solicitării înmatriculării/radierii din circulație a acestor vehicule, fără a mai fi necesară deplasarea la sediile instituțiilor implicate, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de către Guvern.

Potrivit datelor oficiale, în cursul anului 2022 au fost eliberate 1.455.388 certificate de înmatriculare (exceptând documentele emise ca duplicat al unor certificate deteriorate, pierdute sau furate) și au fost efectuate 167.847 operațiuni de radiere, ceea ce înseamnă că, anual, în aproximativ 1,6 milioane de situații, solicitanții acestor operațiuni sunt nevoiți efectueze deplasări între mai multe autorități, precum autoritatea de înmatriculare, organul fiscal local, și, după caz, organul fiscal teritorial al ANAF.

În prezent, realizarea tuturor operațiunilor conexe domeniului înmatriculării vehiculelor necesită termene ce pot depăși 30 zile, prin prezentarea succesivă la mai multe autorități, termene ce ar putea fi reduse semnificativ prin stabilirea unor fluxuri simplificate de transmitere a datelor între instituțiile implicate. Prin urmare, noua platformă va reduce timpul necesar efectuării operațiunilor de înmatriculare și va elimina deplasările la instituțiile implicate, ca urmare a prezentării documentelor sau transmiterii datelor necesare unei singure instituții (cu excepția vehiculelor uzate aflate la prima înmatriculare în România, situație ce presupune și verificarea vehiculului de către RAR).

Platforma online va permite beneficiarilor autentificați să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului și, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulație, precum și declarare fiscală sau radiere din evidențele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere etc.). Datele introduse în platformă vor fi analizate de personal din cadrul autorității competente de înmatriculare, în vederea aprobării efectuării operațiunii solicitate, urmând ca, ulterior efectuării formalităților de înmatriculare/radiere, informațiile necesare declarării/radierii în/din evidențele organului fiscal competent (documentul de înstrăinare dobândire, datele de identificare a solicitantului, datele de identificare a vehiculului, caracteristicile tehnice ale acestuia precum și data efectuării operațiunii) să fie automat transmise acestuia, prin interconectarea cu sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen, folosind fisiere de tip PDF semnate electronic cu xml atasat. Guvernul arată că platforma va permite funcționarea concomitentă cu actualul flux de lucru stabilit de legislația în vigoare și va oferi posibilitatea organelor fiscale locale, care nu sunt încă înrolate în sistemul PatrimVen, de a beneficia de acest schimb de date pe bază de protocol încheiat cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Ordonanța reglementează și colaborarea între prefecturi și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări în domeniul încasării sumelor ce constituie contravaloarea serviciilor prestate pentru confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirea unui număr preferențial sau păstrarea/rezervarea combinației numărului de înmatriculare, propunând simplificarea fluxurilor financiare între cele două instituții prin reducerea frecvenței de efectuare a viramentelor necesare transferării sumelor către beneficiar. Totodată, actul normativ vizează și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea în sensul eliminării obligației autorității de înmatriculare de a înscrie datele despre proprietarii de vehicule în Cartea de identitate a vehiculului, creând astfel premisele efectuării operațiunilor din domeniul înmatriculării vehiculelor integral online, fără a fi necesară depunerea acestui document în original.

Potrivit Executivului, platforma va putea fi pusă la dispoziția cetățenilor ”într-un timp scurt”. În termen de 60 de zile de la adoptarea ordonanţei de urgență, prin ordine ale Ministrul Afacerilor Interne și președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor fi modificate sau completate protocoalele încheiate în vederea aplicării noilor prevederi.

Related posts