18 moduri prin care China, „prin rolul conducător al Partidului Comunist Chinez”, a susținut producția de mașini electrice

Da mai departe!

Comisia Europeană a publicat reportul integral pe baza căruia a impus tarife vamale provizorii producătorilor de mașini din China pentru vehiculele importate în Uniunea Europeană. Membrii Comisiei au răspuns tuturor acuzațiilor și contestațiilor depuse de unii producători și au publicat toate modlitățile prin care consideră că au fost avantajate companiile chineze.

Programele de subvenționare a industriei auto din China sunt relevate de investigația Comisiei Europene, care consideră că a încheiat acest proces și poate aplica tarifele vamale, pentru început sub formă provizorie și, ulterior, în formă definitivă.

Echipa CE care a derulat investigația face referire mai întâi la toate documentele oficiale chineze, inclusiv la Constituția Chinei, la Doctrina Economiei de Piață Socialistă și la „rolul conducător al Partidului Comunist Chinez”.

Potrivit Raportului CE, „Doctrina economiei de piață socialiste, încorporată în Constituția chineză, conferă statului un control inerent și cuprinzător asupra economiei, care depășește cu mult standardele tradiționale de stabilire a unui cadru de reglementare în care actorii de pe piață sunt liberi să își desfășoare liber activitatea. În special, potrivit articolului 6 din Constituție:

«Baza sistemului economic socialist din Republica Populară Chineză este proprietatea publică socialistă asupra mijloacelor de producție […]. În etapa primară a socialismului, statul susține sistemul economic de bază în care proprietatea publică este dominantă și în paralel se dezvoltă diverse forme de proprietate și menține sistemul de distribuție în care distribuția în funcție de muncă este dominantă și coexistă diverse moduri de distribuție».

În plus, conform articolului 15 din Constituție:

«Statul practică economia de piață socialistă. Statul consolidează legislația economică, îmbunătățește macroreglementarea și controlul. Statul interzice, în conformitate cu legea, oricărei organizații sau persoane să perturbe ordinea socioeconomică».

În plus, articolul 11 din Constituție atribuie statului un rol intervenționist care depășește protecția drepturilor și intereselor sectoarelor care nu sunt publice, în sensul că statul „încurajează, sprijină și orientează dezvoltarea sectoarelor economice care nu sunt publice și, în conformitate cu legea, exercită supravegherea și controlul asupra sectoarelor non-publice ale economiei”.

De asemenea, raportul face referire la controlul asupra sistemului bancar, pe care îl exercită Guvernul Chinei.

Subvenționarea industriei auto, în direcția dezvoltării noilor tipuri de energie (New Energy Vehicles) se regăsește în Planul elaborat de autoritățile chineze începând cu planul cincinal 2011 – 2015.

Comisia Europeană susține că în cadrul investigației Guvernul Chinei „a răspuns la animite solicitări de informații”, dar „au existat cazuri importante de cooperare redusă”. „Guvernul Chinei nu a furnizat informații esențiale referitoare la pregătirea, monitorizarea și punerea în aplicare a diferitelor scheme”, spune Comisia, referindu-se la schemele de subvenționare.

Concluziile raportului arată că modalitățile prin care au fost subvenționate companiile care produc mașinile ce sunt vândute în Europa sunt numeroase:

 1. Acordarea de finanțare preferențială și de credite direcționate de băncile de susținere a politicilor statului și de băncile comerciale deținute de stat (de exemplu, împrumuturi de politică, linii de credit, ordine de acceptare bancare, finanțare a exporturilor)
 2. Programe de granturi
 3. Granturi directe în numerar pentru producătorii de BEV și alte programe de sprijin conexe sub formă de măsuri de creditare în favoarea producătorilor de BEV
 4. Granturi pentru tehnologie, inovare și cercetare și dezvoltare
 5. Investiții de capital finanțate de stat sau stimulate în alt mod de guvern
 6. Furnizarea de bunuri și servicii de către guvern contra unei remunerații mai mici decât cea adecvată
 7. Acordarea de către guvern a drepturilor de folosință asupra terenurilor contra unei remunerații mai mici decât cea adecvată
 8. Furnizarea de către guvern de baterii și de materii prime ale acestora (și anume ferofosfat de litiu) contra unei remunerații mai mici decât cea adecvată
 9. Venituri la care se renunță prin programe de scutire și reducere a impozitelor
 10. Reducerea impozitului pe profit pentru întreprinderile care utilizează tehnologii înalte și noi
 11. Deducerea preferențială înainte de impozitare a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare
 12. Scutiri de TVA și reduceri ale taxelor la import pentru utilizarea echipamentelor și tehnologiei importate și reduceri de TVA pentru echipamentele produse pe plan intern
 13. Scutirea sau renunțarea la impozitele pe bunurile imobile și la taxele de utilizare a terenurilor
 14. Scutirea de plata impozitului pe consum, scutirea de plata taxei pe plăcuța de înmatriculare și alte subvenții în numerar pentru producătorii de BEV
 15. Amortizarea accelerată a instrumentelor și a echipamentelor utilizate de întreprinderile de înaltă tehnologie pentru dezvoltarea și producția de înaltă tehnologie
 16. Scutirea fiscală referitoare la dividendele distribuite între întreprinderile rezidente calificate
 17. Reducerea impozitului cu reținere la sursă pentru dividende de la întreprinderile chineze cu capital străin către societățile-mamă care nu sunt de origine chineză
 18. Reduceri ale taxelor la export

Comisia a stabilit tarife vamale speciale pentru trei companii care au cooperat, BYD – 17,4%, Geely – 19,9% și SAIC – 37,6%, pentru celelalte companii care au cooperat fiind stabilit un tarif de 20,8%, între aceștia numărându-se și Dongfeng, compania care produce modelul Dacia Spring. Constructorii care nu au cooperat vor plăti 37,6%.

Tesla a solicitat și va obține o analiză individuală a situației sale privind subvențiile obținute în China.

În următoarele patru luni, statele membre ale UE urmează să ia o decizie definitivă privind aceste tarife vamale. Aplicarea provizorie a tarifelor începe din 5 iulie.

Related posts