Nouă procedură de contestare în instanță a contravențiilor auto

Da mai departe!

Toate procesele-verbale de contravenție auto vor putea fi contestate la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul contravenientul, nu doar la judecătoria în a cărei rază a fost constatată fapta contravențională, prevede o inițiativă legislativă adoptată prin vot final de către Parlament.

De ce este important: În prezent, Codul rutier stabilește că împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor poate fi depusă plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. De asemenea, pentru alte contravenții decât cele de circulație, legea prevede că plângerea este depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.  

Inițiatorii proiectului au arătat că recent a fost promulgatã si publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 107/2022 prin care se modifică art. 32 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 în sensul in care se instituie o competență alternativă de solutionare a plângerilor contravenționale: fie instanța de la locul ”faptei”, cum era până în prezent (dar in baza unei norme de competență exclusivã), fie instanța de la domiciliul contravenientului. Potrivit Legii nr. 107/2022, art. 32 alin (1) din O.G. nr. 2/2001 se modifica in felul urmator:  ”(1) Plângerea se depune și se soluționeazî în baza competenței alternative la judecătoria în a carei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei raza teritorială iși are domiciliul sau sediul contravenientul.” ”În epoca tehnologiei și a digitalizari o asemenea normă nu poate fì decât binevenită, reducând cel puțin poluarea pricinuită de transportul unora dintre contravenienți înapoi la ‘locul faptei’ pentru ‘dreapta judecata’”, subliniază autorii proiectului adoptat acum.

Prin urmare, la articolul 118, alineatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută drept ”Codul rutier”, se va modifica și va avea următorul cuprins: ”Art. 118 – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare și sanctionare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei rază de competență a fost constatatà fapta ori la judecătoria în a cărei raza teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de șeful statului.

Related posts