Comisia Europeană propune îmbunătăţirea proiectării şi a gestionării scoaterii din uz a autovehiculelor

Da mai departe!

Comisia Europeană a propus, joi, măsuri de îmbunătăţire a circularităţii sectorului autovehiculelor, care acoperă proiectarea, producţia şi tratarea vehiculelor scoase din uz, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Se preconizează că acţiunile propuse vor genera venituri nete în valoare de 1,8 miliarde euro până în 2035, cu crearea de locuri de muncă suplimentare şi creşterea fluxurilor de venituri pentru industria de gestionare şi reciclare a deşeurilor. În plus, acestea vor contribui la îmbunătăţirea siguranţei rutiere în ţările terţe prin prevenirea exportului de vehicule neapte pentru circulaţie şi prin reducerea poluării nocive şi a riscurilor pentru sănătate în ţările care importă vehicule uzate din UE.

De asemenea, se preconizează că regulamentul propus, care înlocuieşte directivele actuale privind vehiculele scoase din uz şi privind posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare, va aduce beneficii substanţiale pentru mediu, inclusiv o reducere anuală de 12,3 milioane de tone de emisii de CO2 până în 2035, o mai bună valorificare a 5,4 milioane de tone de materiale şi o recuperare sporită a materiilor prime critice. Punerea în aplicare a regulamentului va duce la economii de energie pe termen lung în etapa de producţie, la reducerea dependenţei de materiile prime importate şi la promovarea unor modele de afaceri durabile şi circulare.

„Propunem astăzi norme pentru ca vehiculele să devină circulare prin proiectare şi pentru a se asigura că, la sfârşitul ciclului lor de viaţă, vehiculele sunt o sursă de piese de schimb valoroase, de materii prime critice şi de alte resurse esenţiale, cum ar fi plasticul reciclat de înaltă calitate şi oţelul. Această nouă abordare va face industria europeană a autovehiculelor mai durabilă şi mai rezilientă, va reduce dependenţa de materiile prime şi de energia primară, va stimula sectorul reciclării din UE şi va consolida pieţele pentru piesele de schimb şi materialele secundare utilizate”, a declarat comisarul pentru mediu, Virginijus Sinkevicius.

Potrivit Executivului comunitar, îmbunătăţirea circularităţii în proiectarea şi producţia de vehicule va contribui la asigurarea faptului că acestea pot fi demontate cu uşurinţă. Producătorii de autoturisme vor trebui să furnizeze instrucţiuni clare şi detaliate pentru dezmembrare cu privire la modul de înlocuire şi de îndepărtare a pieselor şi componentelor în timpul utilizării şi al scoaterii din uz a unui vehicul. De asemenea, 25% din materialele plastice utilizate pentru construirea unui vehicul nou vor trebui să provină din reciclare, din care 25% trebuie reciclate de la vehicule scoase din uz.

În plus, măsurile vor duce la recuperarea mai multor materii prime de mai bună calitate, inclusiv a materiilor prime critice, a materialelor plastice, a oţelului şi a aluminiului. 30% din materialele plastice provenite de la vehicule scoase din uz ar trebui reciclate. Măsurile suplimentare vor sprijini piaţa pentru reutilizarea, refabricarea şi recondiţionarea pieselor şi componentelor unui vehicul. Statele membre sunt încurajate să ofere stimulente garajelor şi atelierelor de reparaţii pentru a sprijini vânzarea de piese de schimb.

Potrivit CE, noile norme vor consolida responsabilitatea producătorilor prin instituirea unor scheme naţionale de răspundere extinsă a producătorilor în temeiul unor cerinţe uniforme. Aceste sisteme vor urmări să ofere finanţare adecvată pentru operaţiunile obligatorii de tratare a deşeurilor, să stimuleze reciclatorii să îmbunătăţească calitatea materialelor reciclate provenite de la vehiculele scoase din uz, promovând astfel o cooperare consolidată între operatorii de tratare şi producători.

Pentru a opri dispariţia vehiculelor, propunerea prevede o mai bună aplicare a normelor actuale şi sporeşte transparenţa. Aceasta înseamnă mai multe inspecţii, urmărirea digitală a vehiculelor scoase din uz în întreaga UE, o mai bună separare a autoturismelor vechi de autoturismele scoase din uz, mai multe amenzi pentru încălcări şi interzicerea exportului de vehicule uzate care nu sunt apte pentru circulaţie. În sfârşit, domeniul de aplicare al acestor măsuri va fi extins treptat pentru a include noi categorii, cum ar fi motocicletele, camioanele şi autobuzele, asigurând o acoperire mai cuprinzătoare.

Propunerea Comisiei de regulament privind cerinţele de circularitate pentru proiectarea vehiculelor şi gestionarea vehiculelor scoase din uz va fi examinată de Parlamentul European şi de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Related posts