BMW Group creează un ciclu de materiale în buclă închisă pentru instrumentele de producţie cu tungsten pentru a proteja resursele valoroase

Da mai departe!

Instrumentele de reciclare la fabricile din Germania şi Austria economisesc şapte tone de tungsten pe an. Prin aceste procese este redus consumul de energie cu 70% şi emisiile de CO2 cu mai mult de 60% comparativ cu tungstenul primar.

BMW Group face din materiile prime considerate a fi aşa-numitele minerale de conflict un punct special al strategiei sale de dezvoltare durabilă. Aceasta include minereuri în care exploatarea sau comercializarea este adesea asociată cu încălcări ale standardelor de mediu şi sociale. Tungstenul este un exemplu în acest sens. Odată considerat un produs secundar al extracţiei de staniu, a durat câteva secole pentru ca proprietăţile unice ale carburii să fie recunoscute: greu ca aurul, dur ca un diamant şi de zeci de ori mai rezistent la căldură decât fierul. În prezent poate fi găsit în alarma de vibraţii a telefoanelor mobile şi în filamentelor becurilor, precum şi în burghie şi biţi de frezat pentru maşini industriale utilizate la producerea automobilelor.

Acum, BMW Group a creat un ciclu de materiale în buclă închisă pentru acest metal unic şi colectează burghie şi biţi de frezat vechi de la uzinele sale din Germania şi Austria pentru reciclare. Tungstenul secundar obţinut în acest mod va fi utilizat apoi pentru fabricarea de noi instrumente de frezat şi găurit. Aceasta reduce cantitatea de tungsten necesară cu şapte tone pe an. Comparativ cu utilizarea tungstenului primar, se reduce şi consumul de energie cu 70% şi emisiile de CO2 cu mai mult de 60%.

„Gestionarea responsabilă a resurselor naturale joacă un rol-cheie în obiectivele noastre de dezvoltare durabilă. Planificăm să creştem semnificativ procentul de materii prime reciclate până în 2030 şi să folosim materii prime de mai multe ori într-o economie circulară. Acest lucru se aplică nu numai utilizării lor în automobil, ci şi în ceea ce priveşte crearea de valoare în ansamblu”, a declarat Dr. Andreas Wendt, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil pentru achiziţii şi reţeaua de furnizori. El a adăugat: „Contează fiecare gram care conservă resursele naturale şi nu contribuie la încălcarea standardelor de mediu şi sociale”.

Uniunea Europeană a implementat deja măsuri în acest sens: la începutul anului 2021 a intrat în vigoare un nou „Regulament privind mineralele de conflict” care întăreşte normele pentru importul celor patru minerale de conflict: aur, staniu, tantal şi tungsten.

Transformat în instrumente noi

Uneltele din carburi sunt fabricate în principal din tungsten şi sunt utilizate, de exemplu, la uzina BMW Group din Steyr pentru prelucrarea de înaltă precizie a carcaselor e-drive. De obicei, instrumentele sunt revândute ca deşuri la sfârşitul vieţii lor utile. Din iunie 2021, BMW Group va începe treptat să colecteze aceste deşuri din scule de la uzinele sale din Germania şi Austria pentru reciclare de către compania minieră austriacă Wolfram Bergbau und Hütten AG. Resturile de scule conţin în medie mai mult de 80% tungsten. Acesta este tratat ulterior folosind o metodă specială pentru a produce tungsten secundar sub formă de pulbere; electricitatea necesară pentru aceasta provine din surse de energie locale, 100% regenerabile.

Această pulbere de tungsten, de culoare gri închis, poate fi utilizată apoi pentru a produce noi instrumente. BMW Group a demonstrat deja acest ciclu de materiale cu o cantitate mică de deşeuri ca parte a unui proiect-pilot în care producătorul de scule Gühring KG din Berlin a produs noi burghie şi freze din tungstenul reciclat. Aceste burghie şi biţi de frezare sunt deja utilizate la uzinele BMW Group. După implementarea cu succes a proiectului-pilot, acest ciclu de materiale este extins acum pentru a include deşuri de la toate fabricile din Germania şi Austria. În fiecare an, aceste uzine generează aproape nouă tone de resturi de unelte din carburi: în medie, acestea conţin mai mult de şapte tone de tungsten reciclabil. Aproximativ jumătate din această cantitate provine de la uzina BMW Group din Steyr (Austria).

Transparenţă practic completă asupra lanţului de aprovizionare „3TG”

Încă din 2012, BMW Group a identificat deja o serie de materii prime şi alte materiale care erau deosebit de importante din perspectiva dezvoltării durabile în strategia sa de materiale. BMW Group analizează în mod continuu impactul acestor materii prime prioritare asupra mediului şi societăţii pe tot parcursul lanţului de aprovizionare.

Mineralele de conflict (staniu, tantal, tungsten şi aur) – denumite prin iniţiale şi ca „3TG” – joacă un rol special aici. BMW Group îşi propune o transparenţă deplină pentru lanţul de aprovizionare 3TG, iar în 2019, împreună cu furnizorii săi, a realizat deja o trasabilitate practic de 100% a mineralelor 3TG utilizate în componente şi scule. De asemenea, BMW Group lucrează la creşterea constantă a procentului de instalaţii de topire certificate din lanţul de aprovizionare. Echipa de minerale de conflict a BMW Group oferă furnizorilor instruire, informaţii şi asistenţă în acest domeniu.

BMW Group este membru al Iniţiativei a Mineralelor Responsabile (RMI) şi este un catalizator pentru gestionarea durabilă a mineralelor de conflict. Pentru a-şi îmbunătăţi înţelegerea proceselor implicate în procesarea mineralelor, BMW Group Purchasing efectuează în fiecare an vizite la anumite fabrici europene de topire. Wolfram Bergbau und Hütten AG este, de asemenea, membru al Iniţiativei Mineralelor Responsabile.

Related posts