Alte reguli la daună totală în Programul Rabla

Da mai departe!

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a elaborat un Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a OUG nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Acesta stabileşte modalitatea de plată a despăgubirilor în cazul producerii daunei totale pentru autoturismele achiziţionate prin Program şi de utilizare a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat. Măsura clarifică atât cazurile în care MFP a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei, precum şi pe cele în care valoarea despăgubirilor, înainte de depunerea de finanţator la FNGCIMM a cererii de plată, acoperă integral sau parţial soldul finanţării garantate restante.

În primul trimestru din 2016, a fost înregistrat primul caz de daună totală a unui autoturism achiziţionat prin Program, pentru care nu a fost solicitată executarea garanţiei de stat. Atât instituţia de credit, cât şi beneficiarul au solicitat MFP acordul pentru folosirea sumei primite ca despăgubire pentru daună totală, în vederea stingerii creanţei datorate de beneficiar, dar MFP nu şi-a putut da acordul, pentru că nu exista această posibilitate în Normele de aplicare a OUG nr. 66/2014.

Related posts